Planul Național Strategic 2023-2027

Rezumat Ghid Solicitant – Planul Național Strategic 2023-2027
DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea
obținerii unor produse alimentare și produse transformate

Detalii Finanțare:

 • Intensitatea ajutorului: Maxim 65% din costul total al proiectului.
 • Valoare eligibilă:
  • Maxim 10.000.000 euro/proiect în sectorul panificației.
  • Maxim 3.000.000 euro/proiect în alte sectoare.

Solicitanți Eligibili:

 • Tipuri de întreprinderi: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM), întreprinderi mari.
 • Forme juridice: Persoană fizică autorizată (PFA), Întreprindere individuală, Întreprindere familială, Societate în nume colectiv (SNC), Societate în comandită simplă (SCS), Societate pe acţiuni (SA), Societate în comandită pe acţiuni (SCA), Societate cu răspundere limitată (SRL), Cooperative agricole, Societăți cooperative, Grup de producători.
 • Categorii de beneficiari: Operatorii economici care se încadrează în categoriile IMM, întreprinderi mari, întreprindere autonomă, întreprindere parteneră, întreprindere legată.

Activități Eligibile:

 • Investiție Inițială:
  • Înființarea unei noi unități de producție.
  • Extinderea capacității unei unități existente.
  • Diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior.
  • Schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.
 • Investiție Inițială pentru o Nouă Activitate Economică:
  • Înființarea unei noi unități de producție.
  • Diversificarea activității unei unități de producție, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior.

Condiții de Eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției.
 • Solicitantul nu trebuie să fie considerat „întreprindere în dificultate”.
 • Solicitantul trebuie să confirme că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea unde se va realiza investiția și să ofere un angajament că nu va face acest lucru pentru doi ani după finalizarea investiției.
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie demonstrată în baza documentației tehnico-economice.

Criterii de Selecție:

 • Pragul de calitate prestabilit este de 25 puncte.
 • Selecția se face pe baza punctajului obținut.

Pentru mai multe detalii sau clarificări, solicitanții pot contacta KNM România la adresa de email contractare@knm.ro sau telefon 0734.097.137/0730.563.800.

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon