Politica de confidențialitate

Cine suntem?

S.C. KONIC NAPOCA MANAGEMENT ROMÂNIA S.R.L., (KNM România), cu sediul în Florești str. Avram Iancu nr.423A, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj J12/3684/2017, C.U.I. 37756756, e-mail: knm@knm.ro, tel. 0728.827.438, reprezentată de Dacian Puștea, în calitate de Administrator, suntem responsabili de protectia datelor cu caracter personal.

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică pentru toate firmele care fac parte din Grupul de firme: Konic Management SRL, Napoca Management SRL, Konic Napoca Management România SRL și KNM Concept SRL.

www.knm.ro este deținut de KNM România, firmă cu capital integral privat.

www.knm.ro își rezervă dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate în orice moment, fără nicio notificare prealabilă, actualizările fiind valabile din momentul postării lor pe site.

Ce date colectăm și de ce o facem?

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, www.knm.ro se obligă să vă pună la disponibilitate datele cu caracter personal pe care le prelucrează și să vă aducă la cuoștință drepturile pe care le aveți referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

KNM România colectează date personale în urma completării formularului de contact și a formularului de aplicare spre recrutare. Datele colectate sunt următoarele: nume și prenume, e-mail, număr de telefon, datele personale din Cartea de Identitate/ Pașaport. Aceste date le prelucrăm în conformitate cu dispozițiile Ghidurilor de Finanțare, ghiduri emise prin ordin de ministru, conform Liniei de Finanțare (POR, POCU, PNDR etc.).

Scopul colectării datelor personale se rezumă la momentul încheierii contractului de consultanță și în vederea exercitării profesiei de consultant. Prelucrăm datele dvs. personale doar pentru scopuri legitime, în vederea asigurării instrumentelor necesare exercitării profesiei de consultant și în conformitate cu solicitările din Ghidul Solicitantului în vederea completării declarațiilor și anexelor necesare a fi depuse la Cererea de Finanțare.

În conformitate cu Directiva din 26 mai 2012 și cu prevederile legii nr. 506/17.11.2004, vizitatorilor site-ului prezent li se cere acceptul pentru transmiterea de cookies.

Dacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru, puteți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email. Acestea sunt pentru confort astfel încât să nu mai trebuiască să le completați din nou când lasați un alt comentariu. Aceste cookie-uri sunt valabile un an.

Cu cine partajăm datele?

KNM România nu partajează datele personale ale vizitatorilor site-ului.

În privința angajării/ scrierii de proiecte, datele dumneavoastră sunt comunicate Autorităților Finanțatoare prin cadrul Cererii de Finanțare, a Anexelor și Declarațiilor, necesar a fi depuse la finanțator.

Cât timp păstrăm datele?

Aplicăm un cadru intern de politici și standarde la toate nivelurile grupului de firme pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate datele dumneavoastră. În plus, angajatii noștri au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau inutil fără acordul dumneavoastră.

Avem dreptul de a păstra datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile fie să obținem un nou consimțământ din partea dumneavoastră, fie să arhivăm datele.

În mediul online, comentariile lăsate pe site și metadatele acestuia sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Atfel încât să putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare.

Formularele de contact le păstrăm șase luni de la momentul completării și trimiterii acestora.

Ce drepturi aveți asupra datelor?

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul ăn care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege; 

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, prin simpla transmitere a unei solicitări la punctul de lucru din Cluj-Napoca, Str. George Coșbuc nr.6, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Informații de contact

Vă informăm că aveţi obligaţia de a utiliza propria adresă de e-mail astfel cum aceasta apare în evidenţele KNM România pentru a trimite orice comunicări. Comunicările parvenite de la o adresă de e-mail care nu e înregistrată sau e alocată altui titular nu vor fi avute în vedere, acestea urmând a fi şterse. Totodată, aveţi obligaţia de a identifica adresa de e-mail validă aferentă conţinutului comunicării dumneavoastră.

Vă informăm că adresele de e-mail a KNM România ce pot fi utilizate în comunicări oficiale sunt cele cu domeniul @knm.ro. Vă rugăm să utilizați aceste adrese strict pentru corespondența adresată KNM România, conform scopurilor și obligațiilor legale ce ne revin ca și firmă de consultanță cat si dvs. Mentionam ca aceste adrese sunt folosite exclusiv de KNM România.

Acest document reprezintă Politica de confidențialitate a grupului de firme KNM România. Declarația se aplică tuturor birourilor/sediilor în măsura în care acestea prelucrează date cu caracter personal.

Pentru informații adiționale și pentru exercitarea unuia sau a mai multor drepturi vă rugăm să contactați reprezentantul nostru de protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: dpo@knm.ro.

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon