Programul Operațional Capital Uman

POCU 4.4 / Înființare centre de zi și unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Tipuri de activități finanțateFurnizarea de servicii sociale de tip centru de zi, servicii socio-medicale de tip unitate de îngrijire la domiciliu, realizare cursuri de formare profesională, organizarea de campanii de sensibilizare, etc.

Valoare totală proiecte: 5. 534.037,83 mil. lei.

POCU 6.2. / Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu

Tipuri de activități finanțate: Furnizarea de servicii educaționale ante-preșcolare, programe de educație parentală, servicii de consiliere pentru părinți și reprezentanți legali, organizarea de campanii de informare și sensibilizare în comunitate, etc.

Valoare totală proiecte: 11.657.867,81 mil. lei.

Imagini cu caracter sugestiv.

Sursă fotografii: www.google.ro, www.unsplah.com