Programul Operațional Competitivitate

POC 2.3.3 / Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în domeniul e-educație

Tipuri de activități finanțate: Achiziție de echipamente mobile de tipul tabletelor pentru uz școlar, destinate elevilor, și achiziție de echipamente electronice necesare activităților didactice (table interactive, videoproiectoare, tablete grafice, camere web, laptop-uri, sisteme all-in-one, etc).

Valoare totală proiecte: 19.359.091,88 mil.lei.

Imagini cu caracter sugestiv.

Sursă fotografii: www.google.ro, https://unsplash.com/