Clădiri civile

Reabilitare monument istoric

Realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) cu scopul evidențierii valorii arhitecturale a monumentului istoric.

Soluțiile alese pentru reabilitare nu afectează structura clădirii. De asemenea, reabilitarea s-a realizat în baza principiului DNSH.

Misiunea principală este de a asigura punerea în valoare a clădirii, a calității de monument istoric și întelegerea că supravieţuirea monumentului istoric prin conservare nu este suficientă şi că este nevoie de valorificarea acestuia pentru ca el să fie transmis spre viitor.

Destinația principală a clădirii studiate este muzeu, iar destinația secundară este de clădire de învățământ.

Complex integrat de persoane vârstince

Implementarea prezentului obiectiv de investiții va asigura:

  • Un spațiu unde persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități să poată petrece timp de calitate cu scopul incluziunii sociale;
  • Servicii de consultații, asistență medicală și a tratamentelor pentru anumite afecțiuni fizice sau psihice;
  • Cazare și a mesele principale ale zilei persoanelor care optează pentru serviciile oferite de complex.
  • Tratamentele de care persoanele vârstnice beneficiază variază de la tratamente kinetoterapeutice până la ergoterapie

Clădirea vizată are funcțiunea principală de complex destinat îngrijirii persoanelor în vârstă cât și persoanelor cu dizabilități.