Dezvoltăm proiecte, construim viitorul!

Grupul de firme KNM oferă servicii de consultanță în scrierea, implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, precum și servicii de proiectare și inginerie pentru beneficiari publici și privați.

Cu peste 10 ani de experiență KNM are expertiză în programe precum POR, POC, PNRR, Ajutoare de stat, POCU, POIM, Fonduri Norvegiene.

Colegii noștri au studii în relații internaționale și studii europene, științe economice, managementul afacerilor, psihologie, studii de securitate, inginerie, fiscalitate, marketing, drept, jurnalism economic.

Diversitatea domeniilor studiate, precum și formările realizate de-a lungul timpului (manager de proiect, antreprenor, formator, expert achiziții publice, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal) ne permit o abordare multidisciplinară și variată a proiectelor dvs.

De ce KNM?

Principalul nostru avantaj este că avem un grup de oamenii cu studii în domenii precum: relații internaționale și studii europene, administrarea afacerilor, științe economice, studii de securitate, psihologie, teologie.

Am scris, câștigat și în prezent implementăm primul proiect de specializare inteligentă din România, finanțat de către Comisia Europeană în cadrul proiectului ”Sprijin pentru specializarea inteligentă a regiunilor mai puțin dezvoltate” unde regiunile Nord-Vest și Nord-Est sunt regiuni pilot.

Servicii de consultanță

Valoare totală proiecte 354.000.000 € din care:

rata de câștig în perioada 2014 – 2020

*125.000.000 € gestionați 95%

rata de câștig în perioada 2021 – 2027

*229.000.000 € gestionați 99%

Servicii de proiectare

Pentru investiții finanțate din fonduri europene în valoare 68.200.000 €

Rulează videoul

Viziunea Noastră

Obiectivul principal pe care îl urmărim la fiecare proiect este acela de a găsi soluții în ceea ce privește ideile de dezvoltare ale beneficiarilor noștri, de a maximiza punctele forte și a diminua punctele slabe. 

Munca noastră se fundamentează pe două principii – etică și profesionalism. Toată echipa noastră împărtășește aceeași viziune, cea a muncii oneste cu rezultate de calitate. Garantăm implicare pe tot parcursul proiectului și în toate etapele acestuia! 

Abordăm atât proiecte de tip hard (lucrări de construcții sau care prevăd achiziții de echipamente și dotări) și proiecte de tip soft (în domeniul resurselor umane sau în domeniul educației, cercetării și inovării), aria geografică a acestora fiind în majoritatea regiunilor de dezvoltare ale României.

Diana Gligor

Consultanța în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă este o activitate complexă, care necesită dezvoltarea gândirii analitice, îmbinarea studiului individual cu sesiuni de brainstorming, abilități de comunicare și multă răbdare. 

Mai multe informații despre experiența și activitatea profesională găsiți aici:

Dacian Puștea

Consultanța în managementul proiectelor reprezintă identificarea și dezvoltarea de soluții de finanțare adaptate fiecărui tip de beneficiar, în funcție de necesitățile identificate. Oportunitatea poate fi o afacere.

Mai multe informații despre experiența și activitatea profesională găsiți aici:

Servicii Oferite

Prin oferirea unui pachet complet de servicii, documentațiile privind investițiile în infrastructură vor fi corelate cu cerințele liniei de finanțare.

ELABORAREA
PROIECTELOR

Analiza ideii de proiect; Identificarea surselor de finanțare pentru ideea de proiect;

Analiza eligibilității ideii de proiect și corelarea informațiilor cu cerințele programului de finanțare;

Realizarea dosarului de finanțare – completarea cererii de finanțare, a declarațiilor și anexelor solicitate de finanțator;

Realizarea bugetului proiectului și verificarea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

EVALUAREA
PROIECTELOR

Supravegherea procesului de verificare a dosarului de finanțare;

Comunicare cu instituția finanțatoare;

Comunicare permanentă cu beneficiarul referitoare la stadiul proiectului depus;

Analiza și depunerea răspunsurilor la clarificările solicitate de finanțator în vederea finalizării procesului de evaluare;

Pregătirea pentru vizita precontractuală;

Consiliere pentru pregătirea documentelor necesare semnării Contractului de finanțare.

PROIECTARE ȘI
ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Elaborarea de Studii de Fezabilitate/ Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenție/ Proiecte tehnice;

Suport în realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea de avize și a Autorizației de Construire;

Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor.

IMPLEMENTAREA
PROIECTELOR

Consultanță pentru redactarea și încheierea contractelor de achiziție publică și privată;

Realizarea cererilor de prefinanțare, plată, rambursare;

Consilierea în vederea realizării materialelor de informare și publicitate solicitate de finanțator;

Pregătire și participare la vizitele de teren organizate de finanțator în vederea verificării realizării proiectului;

Elaborarea rapoartelor de progres;

Elaborarea de rapoarte periodice despre stadiul proiectului implementat (evaluare, diagnostic, soluții);

Suport în derularea procedurilor de achiziții;

Arhivare electronică a
documentelor.

Oferirea serviciilor integrate de consultanță și proiectare
reprezinta un pas mai simplu spre finanțare.

Consultanță

Printre atuurile noastre se numără și experiența internațională. Suntem parteneri cu instituții de cercetare și universități, iar vizitele de lucru în țări europene ne certifică implicarea.

Proiectare și inginerie

Clădiri civile: reabilitarea monumentelor istorice, proiectarea complexelor integrate
pentru persoane vârstnice; tabere școlare;

Regenerare urbană: proiectarea parcurilor naturale cu dotări și construcții minim invazive,
amenajare zone turistice, izvoare și lacuri naturale;

Mobilitate: realizare de documentații tehnico-economice, care cuprind: mobilier urban
smart, zone de iluminat, zone verzi, serviciu de tip bike-sharing cu flotă de biciclete,
autobuze electrice cu sistem de e-ticketing, depou pentru mentenanță a autobuzelor,
stații de încărcare, infrastructură rutieră, velo, pietonală.

Articole Recente

Descoperă cele mai recente informații și noutăți de pe blogul nostru

Programul Regional Sud-Muntenia

ADR Sud Muntenia a publicat catalogul surselor de finanţare [...]

Planul Național de Redresare și Reziliență

Ministerul Educației lansează în consultare publică Ghidul solicitantului [...]

Programul Sănătate

ADR Vest a publicat în consultare publică Ghidul [...]

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

MEAT a lansat Ghidul Solicitantului privind acordarea de [...]

Programul Regional Vest

ADR Vest a publicat în consultare publică Ghidul [...]

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

FIR publică VARIANTA CONSULTATIVĂ a Ghidului Solicitantului aferent intervenției [...]

Programul Regional Vest

ADR Vest a publicat în consultare publică Ghidul [...]

Programul Dezvoltare Durabilă

MIPE publică Ghidul Solicitantului Condiții de accesare a finanțării [...]

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon