Servicii de proiectare

KNM

Echipa KNM oferă servicii de proiectare și inginerie pentru proiectele propuse spre finanțare din fonduri europene.

În acest fel documentațiile privind investițiile în infrastructură vor fi corelate cu cerințele liniei de finanțare, sub atenta verificare a colegilor noștri din departamentul tehnic.

Oferim servicii de proiectare în vederea realizării:

 

 • Temei de proiectare.
 • Studiului de Fezabilitate (SF) sau a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI).
 • Analizei Cost Beneficiu (ACB), care va fi integrată într-un mod corect conform devizului general conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
 • Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție.
 • Asistenței Tehnice în execuție, urmărind astfel realizarea obiectivelor propuse prin cererea de finanțare și argumentate tehnic și bugetar în documentațiile tehnice.

Experiența noastră constă în abordarea următoarelor tipuri de proiecte:

 • Infrastructură rutieră;
 • Rețele de apă și canal;
 • Spații verzi – parcuri și scuaruri;
 • Construcții centre de zi pentru persoane vârstnice;
 • Reabilitare termică de spitale și ambulatorii;
 • Izolare termică a blocurilor de locuințe;
 • Construire si reabilitare centre pentru copii;
 • Reabilitarea și extinderea de școli și dotarea acestora;
 • Biserici și monumente istorice categoria A și B;
 • Reabilitarea de locuri aflate în zonă de monumente istorice;
 • Zone turistice;
 • Centre de agrement și sport.


Servicii


Contact