Programul Operațional Regional

POR 1.2 / Programul Regional 2021-2027

Cercetare/proiectare pentru realizare de produs inovativ

Tipuri de activități finanțate: servicii de cercetare industrială și dezvoltare experimentală, achiziție echipamente pentru producție autovehicul.

Valoare totală proiecte: 26.289.097,39 €

POR 2.1 / Achiziție dotări și utilaje pentru beneficiarii privați – microîntreprnderi

Tipuri de activități finanțate: achiziții dotări pentru firma de proiectare, utilaje pentru construcții, echipamente pentru alpinism utilitar, echipamente de brodat, etc.

Valoare totală proiecte: 1.045.237,31 €

POR 2.2 / Lucrări de construcție/ achiziție dotări și utilaje pentru beneficiari privați – întreprinderi mici și mijlocii

Tipuri de activități finanțate: achiziție de echipamente medicale, utilaje pentru construcții, construire și dotare spațiu pentru presatare servicii de proiectare și arhitectură, etc.

Valoarea totală a proiectelor: 16.119.307,20 €

POR 3.1 A/B / Reabilitare termică blocuri de locuințe/clădiri publice

Tipuri de activități finanțate: reabilitare termică clădiri de învățământ, spital, blocuri, clădire primărie, etc.

Valoare totală proiecte: 3.049.101,208 €

POR 3.1 C / Investiții în sistemul de iluminat public

Tipuri de activități finanțate: înlocuire corpuri de iluminat cu LED, extindere sistem de iluminat, amplasare stâlpi cu panouri fotovoltaice, amplasare sistem de telegestiune, etc.

Valoare totală proiecte: 6.293.728,05 €

POR 3.2 / Programul Regional 2021-2027

Mobilitate urbană

Tipuri de activități finanțate: achiziție microbuze electrice/hibride, asfaltare străzi pentru introducerea/extinderea sistemului de transport public, construire depou/platformă pentru microbuze, construire pod pietonal, amenajare zone pietonale și piste de biciclete, achiziție de biciclete, crearea unui sistem de management al traficului și e-ticketing, etc.

Valoare totală proiecte: 144.910.619,43 €

POR 5.1/5/1 / SUERD Restaurarea obiectivelor de patrimoniu cultural

Tipuri de activități finanțate: restaurare obiective de patrimoniu cultural din Grupa A – monumente istorice de valoare națională și Grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, restaurare obiective de patrimoniu cultural de tip lăcaș de cult/biserici.

Valoare totală proiecte: 1.738.985,67 €

POR 7.1/7.1 / SUERD Investiții în infrastructura din stațiunile turistice

Tipuri de activități finanțate: construire, reabilitare și amenajare izvoare termale, amenajare cișmele publice prin aducțiune de apă de izvor, reamenajare zonă de spații verzi, reabilitate și modernizare teatru de vară, amplasare sistem de laser pentru proiectare cu rol de promovare, reabilitare piețe pietonale, străzi, poduri și parcuri, restaurare pod pietonal și rutier – obiectiv de patrimoniu cultural cu valoare națională, realizare de materiale de marketing (bannere, spot-uri publicitare, panouri publicitare, participare la târguri de turism,etc) pentru promovarea stațiunii turistice.

Valoare totală proiecte: 6.955.041,52 €

POR 8.3 A / Înființare centre de zi, cantină socială și unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Tipuri de activități de finanțare: modernizare/extindere/dotare clădiri pentru finanțare centre de zi cu săli special destinate persoanelor vârstnice, de tipul: cabinet medical, sală de relaxare și socializare, sală multifuncțională, cabinet psihologic logoped, sală de kinetoterapie, sală gimnastică, sală electroterapie și masaj, sală hidroterapie, atelier croitorie, atelier PC, bibliotecă etc.; modernizare /extindere/dotare clădiri pentru înființare cantină socială; înființare unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice aflate în incapacitate de mobilitate și dependente de ajutor extern (achiziție autovehicul pentru deplasare accesibilizat persoanelor cu dizabilități).

Valoare totală proiecte: 4.114.017,93 €

POR 10.1 A/B & POR 10.2 / Investiții în unități de învățământ

Tipuri de activități finanțate:

Construirea/modernizarea/extinderea/dotarea unităților de învățământ de tip creșă, grădiniță, școală cu clasele I-VIII, liceu, construire clădire cu spații de cazare pentru elevi (campus/internat), amenajare teren de sport, amenajare pistă de alergare, amenajarea curții cu obiecte de mobilier urban: bănci de ședere din lemn și confecție metalică, cișmea de apă, echipamente de joacă, amenajarea unui loc de recreere pentru programul Școala după școală, amenajarea peisageră a curții cu spații verzi plantate cu gazon și arbori, achiziție de dotări pentru sălile de clasă și terenurile amenajate.

Valoare totală proiecte: 11.621.228,44 €

POR 13.1 / Programul Regional 2021-2026

Investiții pentru sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Tipuri de activități finanțate: construire și dotare școală cu clasele I-VIII, construire sală de sport, reabilitare străzi, construire și dotare centre de tineret, reabilitare pasarelă pietonală, înființare și dotare centru cultural, înființare și dotare muzeu, reabilitare și dotare grădiniță, construire teren de sport multifuncțional, construire drum cu pistă de bicicletă și role, construire și dotare centru creativ-educativ, modernizare drum de acces, reabilitare trotuare, construirea unui parc, construirea unei parcări de mici dimensiuni, etc.

Valoare totală proiecte: 41.172.082,27 €

Imagini cu caracter sugestiv.

Sursă fotografii: www.google.ro, https://unsplash.com/