Author Archives: KNM

Programul Regional Sud-Muntenia

ADR Sud Muntenia a lansat apelul de proiecte destinat domeniului cultural şi patrimoniului natural, „ Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia pentru municipii reşedinţă de judeţ şi zonele urbane funcţionale ale acestora”.

ADR Sud Muntenia a lansat apelul de proiecte aferent Ghidului solicitantului „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia pentru comune, oraşe şi municipii, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ”.

Programul Sănătate

MIPE lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții de tipul înființare/renovare/dotare cabinete de asistență medicală stomatologică care să furnizeze servicii copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale în ambulatoriile integrate spitalelor de pediatrie sau ambulatoriile spitalelor publice care au secții de pediatrie”.

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Condiții Specifice privind Serviciile de sprijin și reabilitare destinate reintegrării sociale a persoanelor dependente de droguri sau alcool.

Programul Sănătate – ADR Centru

ADR Centru a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 – (proiecte etapizate)”.

Programul Tranziție Justă

ADR VEST a anunțat un nou termen pentru depunerea proiectelor pentru investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor din județul Hunedoara. ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă, aduce la cunoștință publicului că termenul de depunere a proiectelor pentru apelul „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” din cadrul Programului Tranziție Justă, componenta „Investiții pentru dezvoltarea […]