FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ SUBMĂSURA 4.1- INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE SUBMĂSURA 4.1.1- ACHIZIȚII DE UTILAJE AGRICOLE

Rezumat Ghid Solicitant – FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Submăsura 4.1: Investiții în Exploatații Agricole

 • Depunere proiecte: 25 iunie 2024 – 24 septembrie 2024
 • Intensitatea ajutorului: 30%-90% fonduri nerambursabile
 • Valoare eligibilă:
  • Ferme vegetale (8.000-250.000 euro SO): până la 350.000 euro
  • Ferme zootehnice (până la 500.000 euro SO): până la 1.000.000 euro pentru sfeclă de zahăr
  • Ferme vegetale mari (peste 250.000 euro SO) și zootehnice (până la 1 mil euro SO): până la 400.000 euro

Submăsura 4.1.1: Achiziții de Utilaje Agricole

 • Solicitanți eligibili: fermieri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, persoane juridice
 • Activități eligibile:
  • Achiziții simple de utilaje agricole pentru extinderea/modernizarea fermelor
  • Investiții necorporale: software, brevete, licențe, drepturi de autor

Cheltuieli Eligibile:

 • Mașini, utilaje și echipamente agricole noi
 • Software și brevete legate de achizițiile simple
 • Consultanță, monitorizare și management, inclusiv certificări și avize

Cheltuieli Neeligibile:

 • Achiziția de clădiri
 • Construcția și modernizarea locuinței
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, animale și plante anuale
 • Cheltuieli cu întreținerea culturilor agricole și achiziția de cap tractor
 • Investiții în irigații, drenaj și desecare

Criterii Specifice:

 • Evaluarea proiectelor se face lunar pe baza punctajului de selecție
 • Proiectele sunt selectate în ordinea descrescătoare a punctajului în cadrul alocării disponibile
 • Punctaje specifice:
  • Culturile generale: 56 puncte
  • Sfeclă de zahăr: 32 puncte
  • Forme asociative: 44 puncte

Pentru mai multe informații și detalii suplimentare, ne puteți contacta la numerele de telefon:

 

0734.097.137

și 

0730.563.800

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon