Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului „Sistem unitar pentru educație timpurie incluzivă și de calitate (SU-ETIC)”, apel non-competitiv finanțat din Prioritatea P05 Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară, Obiectiv specific: ESO4.6. Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+), Acțiunea: 5.f.1. Dezvoltarea și asigurarea calității sistemului de ÎETC și Acțiunea 5.f.3. Dezvoltarea sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice pentru ÎETC.

Sistemul informatic MySMIS2021 se deschide în data de 28.06.2024, ora 16.00, până în data de 30.08.2026, ora 16.00.

Sursa: https://mfe.gov.ro/peo-ghidul-solicitantului-sistem-unitar-pentru-educatie-timpurie-incluziva-si-de-calitate-su-etic/

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon