Programul Sănătate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții de tipul înființare/renovare/dotare cabinete de asistență medicală stomatologică care să furnizeze servicii copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale în ambulatoriile integrate spitalelor de pediatrie sau ambulatoriile spitalelor publice care au secții de pediatrie” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, finanțat prin FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt unitățile sanitare publice de pediatrie sau unitățile sanitare publice cu secții de pediatrie, autoritățile publice locale, Ministerul Sănătății și alte autorități publice centrale.

Acțiunile sprijinite prin acest apel de proiecte includ investiții în înființarea, renovarea și dotarea cabinetelor de asistență medicală stomatologică care oferă servicii copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale, în ambulatoriile integrate ale spitalelor de pediatrie sau în ambulatoriile spitalelor publice cu secții de pediatrie.

Alocarea totală pentru acest apel de proiecte este de 8.750.000 euro, distribuită astfel:

  • Regiuni mai puțin dezvoltate: 85% contribuție UE și 15% contribuție națională
  • Regiuni mai dezvoltate: 40% contribuție UE și 60% contribuție națională

Sursa: https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-solicitantului-investitii-de-tipul-infiintare-renovare-dotare-cabinete-de-asistenta-medicala-stomatologica-care-sa-furnizeze-servicii-copiilor-inclusiv/

 

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon