Programul Incluziune și Demnitate Socială

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Condiții Specifice privind Serviciile de sprijin și reabilitare destinate reintegrării sociale a persoanelor dependente de droguri sau alcool. Acest apel de proiecte non-competitiv este finanțat prin Prioritatea P08: Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile, Obiectiv specific ESO4.11. Acesta urmărește lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și accesibile, incluzând servicii ce promovează accesul la locuințe și îngrijire personalizată, precum și asistență medicală. De asemenea, obiectivul vizează modernizarea sistemelor de protecție socială și promovarea accesului la acestea, cu o atenție deosebită pentru copii și grupurile defavorizate, îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, și creșterea eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+). Acțiunea 8.2 se concentrează pe furnizarea de servicii integrate pentru alte categorii de grupuri vulnerabile.

Sursa: MIPE

Informații:  https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poids-ghidul…/

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon