Programul Incluziune și Demnitate Socială

 

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul Solicitantului pentru apelul competitiv „Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii.” Acest apel este finanțat prin Prioritatea P5, care vizează reducerea disparităților dintre copiii aflați în risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii.

Obiectivele specifice ale apelului sunt:

  • RSO4.3: Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate ce includ locuințe și servicii sociale (FEDR).
  • ESO4.11: Extinderea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, precum și asistență medicală.

Apelul urmărește modernizarea sistemelor de protecție socială, promovând accesul la protecție socială, cu un accent deosebit pe copii și grupurile defavorizate. De asemenea, își propune să îmbunătățească accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și să crească eficacitatea și reziliența sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+).

Sursa: https://mfe.gov.ro/poids-ghidul-solicitantului-centre-multifunctionale-cu-dotari-sportive-si-culturale-pentru-copii/

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon