Programul Regional Sud-Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a lansat marți, 2 iulie 2024, un apel de proiecte pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană din regiunea Sud-Muntenia, în cadrul Programului Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

Detalii Apelului de Proiecte

Ghidul Solicitantului:

 • Titlu: „Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană”
 • Prioritatea 6: O regiune atractivă
 • Obiectiv Specific RSO 5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, patrimoniului natural, turismului sustenabil și securității în zonele urbane
 • Operațiunea A: Destinată municipiilor reședință de județ și zonelor urbane funcționale ale acestora

Activități Eligibile:

 1. Investiții de regenerare urbană:

  • Creare, modernizare, reabilitare, extindere și dotare spații destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi, piațete, scuaruri, locuri de joacă, piețe agroalimentare etc.).
  • Demolarea clădirilor/structurilor pe terenurile supuse intervențiilor.
  • Amenajarea spațiilor verzi, montarea elementelor constructive (alei, foișoare, pergole etc.), plantarea/gazonarea suprafețelor, crearea de facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni, instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video, dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.).
 2. Activități conexe pe amplasamentul proiectului:

  • Înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice.
  • Realizare alei pietonale, trotuare, piste de biciclete.
  • Reabilitare/modernizare parcări și căi de acces.
  • Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor (doar dacă sunt necesare pentru asigurarea funcționalității proiectului).
 3. Investiții în clădiri destinate utilizării publice:

  • Reabilitare, modernizare, extindere și dotare pentru activități culturale și recreative.
 4. Infrastructura edilitară necesară:

  • Include infrastructura care face parte din amplasamentul proiectului.
 5. Activități de comunicare și vizibilitate:

  • Conform prevederilor contractului de finanțare și Ghidului de Identitate Vizuală.

Solicitanți Eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale: Municipii reședință de județ din regiunea Sud-Muntenia.
 • Parteneriate: Între UAT municipii reședință de județ și UAT din zona urbană funcțională a acestora (liderul parteneriatului va fi UAT municipiu reședință de județ).

Alocarea Financiară:

 • Total: 50.562.727,06 euro
  • FEDR: 42.978.318 euro
  • Buget de Stat: 7.584.409,06 euro

Perioada de Depunere a Proiectelor:

 • Start: 9 iulie 2024, ora 08:00
 • Final: 9 iulie 2026, ora 14:00

Apelul este de tip necompetitiv cu depunere continuă și termen limită 9 iulie 2026, ora 14:00. Cererile de finanțare se vor pregăti pe baza documentelor publicate pe site-ul programului (2021-2027.adrmuntenia.ro), deoarece sistemul MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite vizibilitatea apelului înainte de data de începere a depunerii proiectelor.

Sursa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/a-fost-lansat-apelul-de-proiecte-destinat-investitiilor-in-operatiuni-de-regener/news/263

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon