Programul Operațional Regional 2021-2027

Programul Operațional Regional va susține implementarea proiectelor de dezvoltare regională în toate cele 8 regiuni ale României, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și bugetul de stat cu scopul de a crește calitatea vieții în aceste regiuni.

Cele cinci obiective de politică ale UE, împreună cu prioritățile și obiectivele specifice sunt și aici vizibile, fiind adresate atât beneficiarilor publici, cât și celor privați.

Printre domeniile sprijinite prin intermediul Programului Operațional Regional 2021-2027 se enumeră: specializare inteligentă și inovare, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizare în administrație și în folosul cetățenilor, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și accesibilitate, protecția naturii și a biodiversității, infrastructura educaționala, turism și patrimoniu cultural.

Prin POR, regiunile României au ocazia de a se dezvolta din punct de vedere a competitivității economice prin sprijinul oferit dezvoltării mediului de afaceri, condițiilor de infrastructură, eficienței resurselor. De asemenea, prin evoluția în aceste domenii, se garantează implicit și calitatea vieții și îmbunătățirea calităților de viață.

Link-ul către site-ul POR se regăsește aici și poate fi consultat pentru mai multe detalii: http://www.inforegio.ro/ro/.

Sursă fotografie: ADR Nord-Vest

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon