Programul Incluziune și Demnitate Socială

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat ieri, 10 iulie 2024, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru transmiterea proiectelor etapizate prin sistemul MySMIS2021+, în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității. Acest apel este destinat orașelor și municipiilor cu peste 20.000 de locuitori și se adresează exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate:

  • Regiunea Vest: Municipiul Reșița;
  • Regiunea Centru: Municipiul Sfântu Gheorghe;
  • Regiunea Sud Muntenia: Municipiul Câmpina;
  • Regiunea Sud Vest Oltenia: Municipiul Caracal.

Solicitanți eligibili:

  • Unități ale administrației publice locale

Parteneri eligibili:

  • Asociații și fundații constituite conform prevederilor Ordonanței nr. 26 din 30 ianuarie 2000

Bugetul total alocat acestei intervenții este de 4.115.560,00 euro.

Operațiunile finanțate prin acest apel vizează finalizarea proiectelor selectate de către GAL în perioada de programare 2014-2020, în cadrul mecanismului DLRC, care au fost finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară nr. 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban.

Sursa: MIPE

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon