Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF) este un program cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), cu o alocare totală de 2,2 miliarde euro. Acesta continuă eforturile bugetului de stat și ale bugetelor locale pentru a sprijini implementarea strategiei naționale și regionale de specializare inteligentă prin finanțarea investițiilor în domenii precum specializarea inteligentă, digitalizarea administrației publice centrale, educație, cultură și IMM-uri, precum și prin instrumente financiare.

Programul sprijină și intervenții destinate transformării digitale și îmbunătățirii serviciilor în sectorul cultural. PoCIDIF urmărește măsuri la nivel național în domeniile Cercetare, Dezvoltare și Inovare și Digitalizare, inclusiv în sectorul cultural, bazându-se pe analiza nevoilor de dezvoltare, prioritățile de finanțare din Acordul de Parteneriat (AP) și documentele strategice relevante la nivelul Uniunii Europene și național.

Sursa: MIPE

https://mfe.gov.ro/pocidif/despre-programul-pocidif/

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon