POIM: Ghidurile solicitantului pentru măsurile de 500 de milioane de euro dedicate eficienței energetice pentru mediul de afaceri

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a lansat Ghidurile Solicitantului aferente măsurii în valoare de 500 de milioane de euro dedicate eficienței energetice pentru mediul de afaceri. Sfarsitul primului paragraf

Aceste măsuri vin în sprijinul sectorului antreprenorial pentru a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor și construcțiilor industriale/prestărilor de servicii precum și celor specifice proceselor tehnologice cât și pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

În realizarea alocărilor s-a ținut cont contextul actual al crizei energetice și a apropierii de zona de conflict ucraineană, precum și a condițiilor socio-economice, a riscurilor naturale și a schimbărilor climatice asociate, creând o presiune suplimentară asupra securității alimentare  și lanțurilor valorice esențiale, fiind necesare măsuri care să contribuie la menținerea competitivității domeniului alimentar și energetic.

Cele 500 de milioane de euro sunt împărțite pentru următoarele scheme:

1) Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor

Se pot finanța:

– lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) literele b) și c) din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2022 aprobată prin OMIPE nr. 2613/27.09.2022, respectiv clădiri industriale și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice.

Această schemă cuprinde două apeluri de proiecte, ambele prin IMM Recover. Ambele sunt apeluri de proiecte competitive, cu termen limită de depunere, stabilit în corelare cu cadrul de performanţă al POIM, după cum urmează:

– Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri

Apelul se deschide la 11 octombrie 2022, ora 10.00, iar proiectele pot fi depuse până la 26 octombrie 2022, ora 17.00. Bugetul alocat este de 115.000.000 euro.

– Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri – clasa CAEN 10, 11, codurile CAEN 1106 și 1107        

Apelul este deschis din 11 octombrie 2022, ora 10.00, până la 26 octombrie 2022, ora 17.00. Bugetul alocat este de 85.000.000 euro.

Valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere, în cadrul ambelor apeluri de proiect(indiferent de tipul acesteia – mică, mijlocie sau mare) este de 50.000 euro, iar valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate nu poate depăși 500.000 euro.

Nu sunt eligibile pentru măsuri de eficiență energetică în cadrul apelurilor acoperite de prezentul ghid, sediile în care se desfășoară activități economice situate în blocuri multifamiliale și/sau unifamiliale.

Ghidul Solicitantului, aici — https://bit.ly/3dTYyPM

2) Schemă de stat pentru investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

Se finanțează:

– investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 112/2022.

– investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor  instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Bugetul alocat este 200.000.000 euro și reprezintă fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul de Coeziune în valoare de 170.000.000 euro și bugetul de stat în valoare de 30.000.000 euro.

Această schemă cuprinde două apeluri de proiecte, după cum urmează:

– Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

Apelul se dechide la 18 octombrie 2022, ora 10.00 și se închide la 1 noiembrie 2022, ora 17.00.

Alocarea este de 115.000.000  euro echivalent a 569.250.000, din care 97.750.000 euro, echivalentul a 483.862.500 lei, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 17.250.000 euro, echivalentul a 85.387.500 lei, contribuția națională prin bugetul de stat.

– Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial)

Apelul se lansează la 18 octombrie 2022, ora 10.00, iar închiderea este programată la 1 noiembrie 2022, ora 17.00.

Alocarea este de 85.000.000 euro echivalent a 420.750.000 lei (la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 72.250.000 euro, echivalentul a 357.637.500 lei, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 12.750.000 euro, echivalentul a 63.112.500 lei, contribuția națională prin bugetul de stat

În cadrul apelurilor de proiecte lansate se asigură finanţarea în valoare minimă este de 50 000 euro și maximă de 500.000 euro.

Precizăm că proiectele ce vizează stocarea energiei nu sunt eligibile în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid. De asemenea, achizitionarea de pompe de caldură sau panouri fotovoltaice este eligibilă ca și cheltuială eligibilă pentru această categorie de investiții.

Ghidul Solicitantului, aici — https://bit.ly/3y15Loa

3) Schemă de ajutor de minimis pentru eficiență energetică la nivelul întreprinderilor

Se finanțează:

– introducerea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente, respectiv a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, fără a fi exhaustiv, achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă;

– implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie, inclusiv achiziţionarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior;

– activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, fără a fi exhaustive: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade, lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

– Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile

Apelul se deschide la 13 octombrie 2022, ora 10.00, iar proiectele pot fi depuse până la 27 octombrie 2022, ora 17.00.

– Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile – clasa CAEN 10, 11 (parțial)

Apelul se deschide la 13 octombrie 2022, ora 10.00 și se închide la 27 octombrie 2022, ora 17.00.

Apelurile mai sus menționate sunt apeluri de proiecte competitive, cu termen limită de depunere, stabilit în corelare cu cadrul de performanţă și termenul de eligibilitate al cheltuielilor POIM (31 decembrie 2023).

Bugetul alocat apelurilor  de proiecte este de 100.000.000 euro, echivalent a 495.000.000 lei (la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 85.000.000 euro, echivalentul a 420.750.000 lei, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 15.000.000 euro, echivalentul a 74.250.000. lei, contribuția națională prin bugetul de stat.

Astfel, alocarea apelurilor de proiecte este:

– pentru apelul de proiecte lansat în IMM RECOVER – Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile alocarea este de 70.000.000 euro echivalent a 346.500.000 lei (la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 59.500.000 euro, echivalentul a 294.525.000 lei, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 10.500.000 euro, echivalentul a 51.975.000. lei, contribuția națională prin bugetul de stat.

– pentru apelul de proiecte lansat în IMM RECOVER – Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile-clasa CAEN 10, 11 (parțial) conform anexei 11 la prezentul ghid este de 30.000.000  euro echivalent a 148.500.000 lei (la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 25.500.000 euro, echivalentul a 126.225.000 lei, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 4.500.000 euro, echivalentul a 22.275.000. lei, contribuția națională prin bugetul de stat.

Sursa informațiilor: MIPE

Cum te putem ajuta?

Contactează-ne prin e-mail sau telefon