Servicii de scrierea Proiectului

Vă propunem câteva etape pentru parcurgerea minuțioasă a proiectului ce urmează să fie depus:

 1. Analiza ideii de proiect – în corelare cu Ghidul Solicitantului – și analiza eligibilității partenerului/partenerilor din proiect;
 2. Întocmirea documentelor necesare pentru derularea procedurii de selecție a partenerilor, urmată de completarea acordului de Parteneriat;
 3. Analiza eligibilității activităților din proiect și corelarea informațiilor cu cerințele programului de finanțare;
 4. Vizite de lucru, întâlniri la sediul beneficiarului, sau întâlniri online pentru a stabilii detaliile proiectului, toate acestea fiind planificate în concordanță cu situația;
 5. Definirea activităților din proiect și stabilirea calendarului de activități;
 6. Realizarea cererii de finanțare – completarea cererii de finanțare, a declarațiilor și anexelor solicitate de finanțator – împreună cu realizarea bugetului proiectului conform activităților și personalului din proiect, alături de verificarea cheltuielilor eligibile și neeligibile. Bugetul proiectului este modelat în vederea maximizării sumei nerambursabile;
 7. Verificarea documentelor emise de instituțiile publice, pentru a fi atașate proiectului, cât și furnizarea de informații și formulare pentru obținerea avizelor, toate acestea fiind necesare depunerii proiectului conform programului de finanțare;
 8. Pregătirea proiectului în conformitate cu cerințele finanțatorului;
 9. Depunerea on-line, prin aplicația MySmis conform cerințelor finanțatorului.
 1. Supravegherea procesului de verificare a cererii de finanțare în etapele CAE și ETF dar și comunicare permanentă cu instituția finanțatoare și cu beneficiarul, referitor la stadiul proiectului depus.
 2. Analiza și depunerea răspunsurilor la clarificările solicitate de finanțator în vederea finalizării procesului de evaluare, eventual depunerea unei contestații.
 1. Perioada de pre contractare și semnarea Contractului de Finanțare

  1. Pregătirea documentelor pentru faza precontractuală;
  2. Reactualizarea graficului de realizare a proiectului;
  3. Consiliere pentru pregătirea documentelor necesare semnării Contractului de finanțare.