Servicii de achiziții private și publice

Achizițiile sunt și rămân un subiect sensibil în contextul legislativ. Motivul pentru care prestăm aceste servicii este dat de atenția care trebuie acordată acestei etape a unui proiect de finanțare din fonduri europene.

Achiziții solicitanți/ beneficiari privați de finanțare europeană nerambursabilă: sunt realizate conform Ordinului 1284 din 2016.

Documentele sunt realizate în conformitate cu regulile de finanțare, corelate cu specificațiile ordinului 1284/2016.  Serviciile se realizează atât pentru proiectele care presupun achiziții de servicii/ echipamente și utilaje, cât și pentru achiziții de lucrări de construcții. 

De asemenea, realizăm documentația pentru participarea la procedurile de achiziții derulate prin intermediul ordinului 1284/2016 – din perspectiva ofertantului.

La final, procedura de arhivare a documentelor elaborate este aceeași cu cea de pe proiecte: toate documentele vor fi predate în format .pdf.