Monitorizarea Proiectului

Oferim servicii de monitorizare a Proiectului în perioada de durabilitate a acestuia, monitorizare ce se rezumă la realizarea de rapoarte de durabilitate, urmărirea respectării indicatorilor asumați prin contractul de finanțare, menținerea contactului cu finanțatorul, participarea la vizitele de monitorizare.

Credem într-o monitorizare interactivă, informând periodic beneficiarul referitor la necesitatea îndeplinirii indicatorilor.