Implementarea proiectului – Punerea în practică a Contractului de Finanțare

Această etapă corespunde urmăririi realizării activităților din calendarul proiectului, adică punerea în practică a Contractului de Finanțare:

  1. Realizarea unui manual de implementare împreună cu informarea și aplicarea în implementare a unor instrucțiuni specifice liniei de finanțare;
  2. Pregătirea cererilor de pre-finanțare/ rambursare/ cereri de plată;
  3. Realizarea rapoartelor de progres, unde adăugăm pregătirea și participarea la unele vizitele de teren organizate de finanțator în vederea verificării realizării proiectului – sau online, după caz;
  4. Realizarea de rapoarte anuale privind progresul proiectului – cu informații despre stadiul fizic și financiar al acestuia, cât și urmărirea respectării și încadrării în liniile bugetare aprobate, conform Contractului de finanțare;
  5. Urmărirea progresului financiar al proiectului – valori decontate, sume facturate, contribuția beneficiarului la cheltuielile realizate prin proiect etc.

Împreună cu implementarea proiectului, asigurăm și comunicarea și arhivarea acestuia:

  1. Comunicarea referitoare la proiect se va realiza în formă scrisă, metoda preferată fiind email;
  2. Se asigură că orice comunicare poate fi lecturată şi păstrată în vederea arhivării documentelor emise atât pentru scrierea proiectului, cât și pentru implementarea acestuia;
  3. Proiectul se va elabora și păstra în formă electronică (imprimare pe stick), el fiind predat beneficiarului în format .pdf;
  4. Arhiva Activă – Oferim acces la fișierele electronice ale proiectului după elaborarea acestora prin intermediul platformei KNM România, având astfel posibilitatea de a lectura în timp real documentele transmise către finanțator.